sven gerrits

Alles over fashion

Welke training hebben mijn werknemers nodig op het gebied van veiligheid?

Er zijn verschillende soorten veiligheids-trainingen beschikbaar die jij kunt inzetten als onderdeel van het calamiteitenbeleid van jouw bedrijf, maar welke zijn voor jou en jouw werknemers nu het meest geschikt? Dat ligt ook aan hoeveel kennis er momenteel al bestaat bij jouw werknemers op het gebied van veiligheid. Maar de kennis op het gebied van veiligheid moet nog goed in het geheugen geprent staan dus als de kennis niet meer up to date is, is het van belang dat de werknemer opnieuw een cursus volgt.

BHV, EHBO en crisismanagement

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn onmisbaar in iedere organisatie. Werknemers kunnen BHV’ers worden als zij de opleiding Bedrijfshulpverlening hebben gevolgd. Zij kunnen dan de leiding nemen in crisissituaties. In een klein bedrijf kun je zelf ook de BHV’er van het bedrijf zijn. De Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) training gaat dieper in op het aspect van medische ongevallen. Daarnaast is er een training crisismanagement. Hebben jouw werknemers deze trainingen al eens gevolgd, dan kun je hen een vervolgtraining laten volgen om hun geheugen weer op te frissen en dieper op de al behandelde zaken in te gaan.

Managementtrainingen en specialisatie naar branche

De opleidingen vervallen na 2 jaar, dan zal er een herhaling plaats moeten vinden. Als jouw BHV-organisatie leiding krijgt vanuit het management dan is het belangrijk dat deze managers ook goed worden opgeleid. Daarvoor zijn de managementtrainingen op het gebied van veiligheid, namelijk de opleiding Ploegleider, Hoofd Bedrijfshulpverlening Operationeel, Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch en Preventiemedewerker. Ook deze trainingen kunnen herhaald worden. Voor sommige bedrijfstakken (brandweer, zeevaart, industrie en retail/horeca) zijn gespecialiseerde opleidingen nodig.